• info@idealistdent.com
  • +905347700034
İmplant Tedavisi

İmplantoloji bir ya da birden çok diş eksikliği bulunan hastalarda çene kemiğine genellikle titanyum esaslı vida yerleştirilerek bu kökler üzerine diş protezi yapabilmeyi amaçlayan bilim dalıdır. Günümüzde doğal diş kayıplarında en iyi alternatif çözüm getiren sistemlerin başında implant tedavileri gelir. Dişleri fonksiyon, estetik ve anatomik olarak en başarılı taklit edebilen implant sistemleri kullanılmaya başlanmıştır. Ağızda hiç dişi olmayan hastalarda da implantlardan destek alınarak protezlerini daha rahat kullanmaları sağlanabilir.

İmplantlar kuron, köprü veya hareketli diş protezleri uygulanarak yapılan klasik tedavilerde karşılaşılan birçok problemi ortadan kaldırmaktadır. Eksik dişler tamamlanırken sağlıklı dişlere dokunulmamış olur. Hissettirdiği güven sayesinde diş eksikliğinin olumsuz psikolojik etkilerini de ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

Bugün artık implantların ömür boyu hizmet edeceği kabul görmüştür. Bilimsel çalışmalar günümüzde implant başarısının %98’lerde olduğunu göstermektedir.

İmplant tedavileri hiçbir dişi olmayan ve total protez kullanmakta olan hastalarımız içinde son derece yüksek konfor sunmaktadır. Vakanın durumuna göre alt ve üst çenelere 6 ya da 8 adet implant uygulaması ile tamamen sabit protezler yapılarak kişilerin yaşam kalitesi çok yükseltilmektedir. Sadece iki adet implant ile çok daha stabil total protezler yapılabildiği gibi implant sayısı artırılarak tamamen sabit, son derece estetik, özgüveni artırıcı protezler yapılabilmektedir.

Operasyon öncesi bir dakikada elde edilen bilgisayarlı tomografik röntgen ya da standart röntgen görüntüleri üzerinde özel programlar ile kişiye en uygun implant ve protez tasarımı yapılmakta ve bu sayede ulaşılacak restorasyon sonuçları önceden değerlendirilebilmektedir.

Bugün itibari ile implantolojide en çok tartışılan konu implantların hemen diş çekiminin yapıldığı gün uygulanması ya da implantın yerleştirildiği gün hemen yüklenmesi ve estetik için yapılacak ileri uygulamalardır.

Uygun kalitede kemik varlığında hemen hemen hiçbir kesi yapmadan, dikiş atmadan, implantlar yerleştirilebilmekte, aynı gün üzerine sabit protezler takılabilmekte ve 2 ila 6 ay arası olan bekleme süresi ortadan kaldırılmaktadır.

Dental implantolojide vakalar zorluk derecelerine göre cerrahi ve protetik yönden farklı olarak değerlendirilmektedir. Genel olarak bakıldığında tüm vakalar basit, ileri ve karmaşık olarak sınıflandırılırlar. Cerrahi olarak, herhangi bir kemik defekti olmayan ve anatomik oluşumların vakayı olumsuz yönde etkilemediği ve özellikle arka diş grubunu ilgilendiren vakalar, basit olarak değerlendirilebilir.

Protetik açıdan bakıldığında ise, tüm implantoloji vakaları diş eksikliklerinin sayısına ve bölgesine bağlı olarak zorluk dereceleri belirlenir. Örneğin, arka bölge tek diş eksikliği vakaları, basit olarak değerlendirilirken, ön bölge tek diş eksikliği vakaları ileri ve karmaşık olarak sınıflandırılmaktadır. Bu noktadan bakıldığında, tüm ark implant üstü sabit restorasyonlar ile rehabilite edilecek total dişsizlik vakaları implantolojinin en zor vakalarıdır. Bu tip vakalarda klinisyenin bilgi ve deneyimleri başarıda büyük rol oynamaktadır.

İmplant Tedavisinin Avantajları

  • Sağlam dişlerin kesilmesine gerek duyulmaz.
  • Diş, diş eti ve çene kemiğine kalıcı zararlar oluşturmadan diş eksiklikleri giderilir.
  • Kaybedilen dişler ve ilerleyen yaşla birlikte çene kemiklerinde oluşan erimeler, kullanılan haraketli protezlerin konforunu kaybedilmesine neden olur. İmplant uygulaması eksik diş bölgesindeki kemik erimesini durdurarak sabit protez yapımına olanak sağlar. Böylece daha sağlıklı, daha konforlu ve sabit protezler yapılabilir.
  • Hastanın yaşam kalitesini yükseltmesine yardımcı olur.
  • Daha iyi estetik, fonksiyon ve çiğneme etkinliği kazandırır.

İmplant Uygulamasında Nelere Dikkat Edilmeli

  • Diyabet, kalp, tansiyon, romatizmal eklem rahatsızlıkları gibi sistematik hastalıkları olan ve düzenli ilaç kullanan hastalarda diş hekimi ve hastanın doktoru ile tedavi hakkında görüşüp, hasta için uygunluğuna karar verilmesi gerekir.
  • Tedaviye başlamadan önce hastanın ağız hijyenine dikkat ettiğinden emin olunmalıdır.
  • İleri görüntüleme yöntemleri ile implant için anatomik olarak en doğru kemik bölgesi belirlenmelidir.

İmplant Uygulamasının Aşamaları
Muayene ve tedavi planlaması yapılır. Çene kemiğinin elde edilen görüntüleriyle mevcut kemik miktarı belirlenir. Hastanın genel sağlık durumu implant tedavisinde göz önünde bulundurularak tedavi planlanır.

İmplantlar lokal anestezi altında çene kemiği içerisine yerleştirilir. Bu işlem esnasında ağrı duyulmaz. Ağrı kesici ve soğuk kompres uygulaması ile operasyon sonrası olabilecek ağrı ve şişlik minimalize edilir.

İmplant yerleştirilecek kemiğin durumuna göre yerleşim tek veya iki aşamalı olarak yapılabilir. Tek aşamalı uygulamada implantın üzerine ağız içinde kalacak bir iyileşme parçası bağlanır ve yumuşak doku bunun etrafına dikilir. İki aşamalı uygulamada implantın üzerine herhangi bir parça bağlanmaz doku implantın üzerini tamamen kapatacak şekilde dikilir. Bu vakalarda iyileşme dönemi sonrasında lokal anestezi altında implantın üzerindeki dokular kaldırılır ve protez hazırlıklarına başlanır.

Dental implant çene kemiği içerisine yerleştirildikten sonra kemiğin durumuna bağlı olarak 2-6 aylık bir bekleme süresi vardır. Bu süre içinde kemik dokusu ve implant arasında bir bağlantı (osseointegrasyon) oluşur. Daimî protezler bu bekleme süresi sonunda hazırlanır. Protez hazırlığı yaklaşık 2-4 hafta içerisinde tamamlanır.

İmplantların kemik ile tam birleşmesini sağlamak amacıyla ilk 2-3 ay boyunca implant üstüne gelen yüklerin en aza indirgenmesi gerekir. Doktorunuz bu iyileşme süresinde size uygun geçici bir protez yaparak sizi dişsiz bırakmayacaktır. Daha sonra kalıcı dişler implantlarınızın üzerine monte edilerek tedavi sonlandırılacaktır.